Αυτός που κάνει πως δεν καταλαβαίνει

Σίγουρα δεν του ξεφεύγει

τίποτα να ξέρετε αυτός που κάνει πως δεν καταλαβαίνει και πιστεύω δεν μπορεί κανένας να τον κάνει ότι θέλει

Αφήστε το σχόλιο εδώ