Αρχίζει μια ακόμα ημέρα της ζωής σου

Έτσι είναι να δώσεις

αξία στην ημέρα σου να την ζήσεις και να μην την αφήσεις να πάει χαμένη να προσέχεις τον εαυτό σου μια ζωή

Αφήστε το σχόλιο εδώ