Αρχαίο Θεσσαλικό ρητό

Τα παίξαμε λέω εγώ

Αφήστε το σχόλιο εδώ