Από το γραφείο κηδειών ήταν και σε ζητάγαμε

Τι να πεις για αυτόν

τον άνθρωπο τώρα αν ζει βέβαια γιατί πολύ δύσκολο το βλέπω να ζει

Αφήστε το σχόλιο εδώ