Πέρασα σήμερα έξω από ένα ψυχιατρείο και μου φώναζε κάποιος

Δεν πιστεύω και σε εσάς

να μην έχει τύχει σήμερα που έτυχε αυτό

Αφήστε το σχόλιο εδώ