Απαγορεύεται το κάπνισμα εντός του καταστήματος

Καλά του είπε άκου

θάρρος που είχε αν είναι δυνατόν δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω

Αφήστε το σχόλιο εδώ