Η παραλία δεν ανήκει στα κορμιά αλλά ανήκει μόνο σε εμάς

Δεν ξέρω τι έγινε

αλλά φέτος θα είμαστε πολύ περισσότεροι παιδάκια από άλλα χρόνια

Αφήστε το σχόλιο εδώ