Αναίσθητα πλάσματα οι γυναίκες

Πραγματικά οι γυναίκες

δεν μπορούν να καταλάβουν τους άντρες ποτέ τους έτσι ήταν μια ζωή τι να κάνουμε όταν ένας άντρας έχει πυρετό είναι χάλια

Αφήστε το σχόλιο εδώ