Πολύ ακριβά τα αυγά ελευθέρας βοσκής λες και η κότα τα γέννησε ακριβά

Πιστεύω με τον καιρό

να μειώσουν τις τιμές των αυγών γιατί δεν πάει άλλο

Αφήστε το σχόλιο εδώ