Αφού είναι κορμός

Γλυκό και κορμός θα είναι μεγάλο

Αφήστε το σχόλιο εδώ