Αφιερώνω στο αφεντικό μου το τραγούδι

Δεν θέλω να ξανάρθει

από την δουλειά το αφεντικό μου δεν υπάρχει περίπτωση να ξανάρθει γιατί δεν τον πολύ θέλω στην δουλειά επάνω

Αφήστε το σχόλιο εδώ