10 εντολές για την ανθρωπότητα

Η γυναίκα μου εμένα

μου έχει δώσει 185 εντολές μόνο για το σπίτι παιδιά τι να κάνουμε έτσι είναι λες και ακούω καμιά εντολή από αυτές έτσι της έχω

Αφήστε το σχόλιο εδώ